News Channel Nebraska

News Channel Nebraska


 • Sunday
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday
 • Friday
 • Saturday
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
  5:15pm - 8:45pm
  BB: Nebraska at Georgia Tech
 • 5
  5:45pm
  HSBB: LHNE at Wisner-Pilger [G/B]
  5:45pm
  HSBB: LHNE at Wisner-Pilger [G/B]
 • 6
 • 7
  12:30pm - 4:00pm
  BB: Nebraska at Creighton
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
  6:04pm - 9:34pm
  BB: Nebraska at Indiana
 • 14
  10:00am
  @Norfolk
  Ho Ho Home for the Holidays Promotion MidCity/Slumberland
  10:00am
  @Norfolk
  Ho Ho Home for the Holidays Promotion MidCity/Slumberland
  6:00pm
  HSBB: Osmond at Plainview [G/B]
 • 15
  2:00pm - 5:30pm
  BB: Purdue at Nebraska
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
  7:30pm
  HSBB: Boone Central at Norfolk Catholic [Boys]
 • 21
  4:00pm - 7:30pm
  BB: North Dakota at Nebraska
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
  BB: Nebraska vs. Texas Corpus
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4