Mundelein (H.S.)

Mundelein (H.S.)

Sunday, January 24, 2021
Monday, January 25, 2021
Tuesday, January 26, 2021
TimeEventDetails
5:30pmBasketball: Girls JV Game

 

(Postponed)

vs. Lake Zurich
5:30pmBasketball: Boys Freshmen A Game

 

(Postponed)

vs. Lake Zurich  @  Mundelein High School
North Gym locationFS
5:30pmBasketball: Boys Sophomore Game

 

(Postponed)

vs. Lake Zurich  @  Mundelein High School
Main Gym locationFS
7:00pmBasketball: Girls Varsity Game

 

(Postponed)

vs. Lake Zurich
7:00pmBasketball: Boys Freshmen B Game

 

(Postponed)

vs. Lake Zurich  @  Mundelein High School
North Gym locationFS
7:00pmBasketball: Boys Varsity Game

 

(Postponed)

vs. Lake Zurich  @  Mundelein High School
Main Gym locationFS
Wednesday, January 27, 2021
TimeEventDetails
4:45pmBowling: Girls JV Match

 

(Postponed)

vs. Adlai E. Stevenson
 @  Virtual location
4:45pmBowling: Girls Varsity Match

 

(Postponed)

vs. Adlai E. Stevenson
 @  Virtual location
4:45pmBowling: Boys JV Match

 

(Postponed)

vs. McHenry
 @  Virtual location
4:45pmBowling: Boys Varsity Match

 

(Postponed)

vs. McHenry
 @  Virtual location
6:30pmGymnastics: Girls JV NSC Championship

 

(Postponed)

vs. Lake Forest
 @  Lake Forest High School - East Campus location
6:30pmGymnastics: Girls Varsity NSC Championship

 

(Postponed)

vs. Lake Forest
 @  Lake Forest High School - East Campus location
Thursday, January 28, 2021
Friday, January 29, 2021
TimeEventDetails
4:00pmBasketball: Girls JV Game

 

(Postponed)

vs. Warren Township  @  Mundelein High School
Main Gym locationFS
4:30pmBowling: Girls Varsity Match

 

(Postponed)

vs. Lakes Community
 @  Virtual location
5:30pmBasketball: Girls Varsity Game

 

(Postponed)

vs. Warren Township  @  Mundelein High School
Main Gym locationFS
5:30pmBasketball: Boys Freshmen A Game

 

(Postponed)

vs. Warren Township
5:30pmBasketball: Boys Sophomore Game

 

(Postponed)

vs. Warren Township
7:00pmBasketball: Boys Freshmen B Game

 

(Postponed)

vs. Warren Township
7:00pmBasketball: Boys Varsity Game

 

(Postponed)

vs. Warren Township
Saturday, January 30, 2021
TimeEventDetails
8:30amSwimming & Diving: Boys JV Diving

 

(Postponed)

vs. Adlai E. Stevenson  @  Mundelein High School
Pool locationFS
8:30amSwimming & Diving: Boys Varsity Invitational

 

(Cancelled)

vs. Conant
 @  Conant High School location
8:30amSwimming & Diving: Boys Varsity Diving

 

(Postponed)

vs. Adlai E. Stevenson  @  Mundelein High School
Pool locationFS
5:00pmSwimming & Diving: Boys JV Meet

 

(Postponed)

vs. Adlai E. Stevenson  @  Mundelein High School
Pool locationFS
5:00pmSwimming & Diving: Boys Varsity Meet

 

(Postponed)

vs. Adlai E. Stevenson  @  Mundelein High School
Pool locationFS